Oncologiefysiotherapie richt zich specifiek op het behandelen van bewegingsproblemen ten gevolge van de kanker zelf of ten gevolge van de medische behandeling van de kanker. Voorbeelden van problemen zijn:

 

  • pijn,
  • spanningsklachten,
  • stug littekenweefsel,
  • huidveranderingen,
  • stijfheid van gewrichten en spieren,
  • lymfoedeem (vochtophoping),
  • spierzwakte,
  • conditieverlies,
  • vermoeidheid.

 

De oncologiefysiotherapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut die zich bezig houdt met de behandeling en het coachen van patiënten met kanker. De oncologiefysiotherapeut heeft kennis, vaardigheden en competenties verworven die nodig zijn bij de (complexe) problematiek van deze patiëntengroep.

 

Kennis van de ziekte, de medische behandelingen en de gevolgen van deze medische behandelingen zijn van belang om de oncologische patiënt zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Tevens is de oncologiefysiotherapeut in staat om op adequate manier de oncologische patiënt te begeleiden en te ondersteunen op psychosociaal vlak tijdens deze ingrijpende periode. Hij heeft daarnaast de vaardigheden om goed met alle andere partijen, die betrokken zijn bij de behandeling van de oncologische patiënt, te communiceren.

 

Binnen DePraktijk houdt Johan Karsten zich bezig met het behandelen en begeleiden van oncologische patiënten. Johan maakt een afweging of hij met zijn opgedane kennis in cursusverband in staat is om het gehele traject te begeleiden. Indien nodig werkt hij samen met collega fysiotherapeuten en/of andere disciplines om tot een optimale behandeling te komen.