Springend sommen maken

13-06-2019

Het lijkt wel het eerste wat kinderen leren zodra ze naar school gaan: zitten en hun mond houden. De kinderen in de kring, aan een tafeltje, sommigen angstvallig stil, anderen draaiend op hun stoel, wachtend op het moment dat ze weer door de klas mogen lopen of buiten mogen spelen. Een mens is namelijk niet gemaakt om te zitten en ook de (leer)prestaties hebben daaronder te lijden.

 

De Nederlandse Sportraad heeft met de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) afgelopen september een advies aan de minister van Onderwijs uitgebracht, met als titel ‘Plezier in Bewegen’.

 

Actieve breaks

Het advies is gymnastiek te combineren met het dagelijks tweemaal extra onderbreken van het lange zitten, voor de lichamelijke, sociale en vooral ook de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Concreet is het advies om op school twee keer per dag ‘actieve breaks’ in te lassen van twintig à dertig minuten als onderdeel van het onderwijsprogramma. Door gymnastiek te combineren met actieve onderbrekingen van het zitten, worden de teruglopende motorische vaardigheden verbeterd en wordt de sociale en cognitieve ontwikkeling van onze kinderen gestimuleerd.

 

Combineren met onderwijs

Toch wordt het in scholen nog niet geïmplementeerd.  Het argument van een ‘vol programma’ is begrijpelijk, maar hier is met enige creativiteit eenvoudig een mouw aan te passen. De voorgestelde ‘actieve breaks’ kunnen worden ingevuld met actief buitenspelen of in combinatie met onderwijs: rekensommen al huppend naast het tafeltje oplossen of taalles geven terwijl de kinderen op een bepaald ritme lopen en dansen op muziek.

 

Wat levert het op?

Natuurlijk, het vraagt moeite en inzet van de leerkracht. De leerkracht die al zoveel op zijn bordje heeft. Maar wat krijgen de kinderen en die leerkracht ervoor terug? Toegenomen aandacht en concentratie tijdens de lessen die erop volgen; daardoor een grotere kans op betere leerprestaties, meer controle op impulsief gedrag, een betere stemming en een betere lichamelijke conditie. Daarnaast leidt het hebben van plezier in bewegen tot actieve kinderen die ook op latere leeftijd een actieve leefstijl hebben.

 

En de leerkrachten? Zij hebben bij voldoende ‘beweegbreaks’ een klas met kinderen die rustig zijn en de lesstof beter opnemen. Hierdoor kan de dagelijkse belasting voor de leerkracht juist afnemen. De kans is dus groot dat het kind en de leerkracht profiteren van een lesprogramma dat gymnastiek en dagelijks bewegen omarmt.

 

Oproep

De negatieve effecten van een inactieve leefstijl op de lichamelijke en cognitieve conditie van onze kinderen is inmiddels overduidelijk. Wij roepen scholen, docenten en bewindspersonen op om lef te tonen en te voorkomen dat we de huidige generatie als verloren moeten beschouwen. Kinderen en leerkrachten verdienen het dat sport en bewegen worden verweven, in het gehele lesprogramma en op alle schooldagen.

 

Bron: NRC Next – column Prof Dr. Erik Scherder (hoogleraar neuropsychologie en lid van de Nederlandse Sportraad).