Groen licht voor veilig opschalen van fysiotherapeutische zorg.

01-05-2020
Onder welke voorwaarden kan uw behandeling worden opgestart?
  1. DePraktijk is volledig ingericht op de 1,5 meter samenleving. Hierdoor kunnen we echter momenteel maar 2 behandelkamers gebruiken en werken we met "verspringende" aanvangstijden en plannen we tijd om na iedere behandeling de kamer te desinfecteren.
  2. Om de beschikbare tijd enigszins te compenseren, hanteren we ruimere werktijden.
  3. De therapeuten houden zich strikt aan de handhygiëne regels en maken daar waar nodig gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Hierbij zijn wij echter ook afhankelijk van de beschikbaarheid van deze middelen.  De schaarste van persoonlijke beschermingsmiddelen is bijna dagelijks in het nieuws, hierdoor kunnen wij mogelijk niet de trajecten aanbieden die u van ons gewend bent.
Wat vragen wij van U?
  1. Houd u strikt aan de regels betreffende 1,5 meter en handhygiëne.
  2. Neem een eigen schoon badlaken mee en was deze direct na gebruik op 60 graden weer uit.
  3. Volg de aanwijzingen van uw therapeut op.
  4. Blijf, daar waar mogelijk, zoveel mogelijk gebruik maken van onze online faciliteiten en hulp op afstand.
Een instructievideo vind u via deze link https://www.depraktijkwouw.nl/huisregels-covid-19/
Een document met daarin de regels is als bijlage aan deze mail toegevoegd.
 
De instructievideo en het document met regels MOET u hebben doorgenomen voordat u DePraktijk bezoekt

Hoe anders kan een behandeltraject er voor u uitzien?

  1. Voor ieder nieuw behandeltraject wordt na het invullen van het online intakeformulier en de online screening via onze website het eerste gesprek en de triage via videobellen gevoerd om van daaruit een plan van aanpak te bepalen. Door de behandelend therapeut wordt hierin de afweging gemaakt welk plan van aanpak het meest geschikt is.
  2. Soms kan (de opstart van) een behandeling op afstand via telefoon of videobellen plaatsvinden en kun je met de juiste adviezen, tips en oefeningen ook zelf actief met uw herstel aan de slag in plaats van het direct overgaan op fysieke behandeling. 
  3. In een traject waarbij fysieke behandeling wordt toegepast kan het zijn dat de tijd tussen behandelingen ruimer is dan u mogelijk gewend bent. Mogelijk dat tussentijdse evaluaties ook op afstand plaatsvinden. 
 
Alleen samen kunnen we de corona crisis aan! ❤
 
 
Gezonde groeten,
Team DePraktijk (René, Tim, Johan, Inge en Thijs)
Bijlagen