Met Zorg1 zetten wij ons in voor haalbare en betaalbare zorg.

19 mei 2020

ONTWIKKELINGEN BENUTTEN VOOR BETERE ZORG
“De financiering van de zorg staat momenteel erg onder druk, zal voorlopig in beweging blijven en op termijn veranderen. Wij zullen dus met zijn allen open moeten staan voor veranderingen, om de kwaliteit van de bestaande zorg ook in de toekomst te kunnen blijven bieden. Wij kunnen hierbij wetenschappelijke en technische ontwikkelingen inzetten en benutten. Wij staan hier als praktijk erg voor open.”

ZORG1 PRODUCTEN BREDER INGEZET VANWEGE CORONACRISIS
“Ingegeven door ons partnerschap met Fys’Optima, hebben wij gekozen om te gaan werken met Zorg1. De implementatie hiervan ging eigenlijk als vanzelf. Deze wijze van werken met behandeltrajecten in plaats van losse behandelsessies past dan ook helemaal in onze visie. Wij werkten namelijk al met profielindelingen, ehealth oplossingen en online programma’s om efficiënt te kunnen werken en om de zorgkosten haalbaar en betaalbaar te houden. Ons handelen is er niet door veranderd. Maar dankzij Zorg1 kunnen wij ook gebruik maken van data van andere praktijkhouders en in de denktank meepraten over hoe we de zorg verder kunnen verbeteren richting de toekomst. En, niet onbelangrijk: wij worden nu betaald voor het complete traject, waar wij voorheen bepaalde behandelsessies niet konden doorberekenen. Wij liepen hiermee destijds voor de muziek uit. Maar als niemand iets doet, dan verandert er niks. Het is goed om te zien dat deze verandering in beweging is gezet. Het positieve aan de coronacrisis is dat die verandering nog meer aandacht krijgt en Zorg1 en het vergoeden op basis van trajecten in plaats van per sessie nog breder worden omarmd.”

ADMINISTRATIEVE KOPPELING
“In de opstartfase hebben wij het werken met Zorg1 met het complete team goed doorgenomen: onze manier van werken sloot al zo goed aan, dat het voor ons nauwelijks een verandering in ons handelen betekende. Qua software kan het per leverancier nog wel eens verschillend zijn hoe de koppeling met bestaande administratieve systemen verloopt.  Wij hopen alle kinderziektes er snel uit te hebben.”

BRUIKBARE DATA EN VERGOEDING PER TRAJECT
“Er zijn door het werken met Zorg1 wel wat additionele vragen bij op onze vragenlijsten bijgekomen. Maar wij hebben zelf ook weer baat bij de data die dat oplevert, doordat wij trajecten onderling kunnen vergelijken en kunnen leren van elkaar. De bruikbaarheid van de gegevens valt of staat natuurlijk wel bij discipline en het feit dat iedereen de gegevens goed en eerlijk ingeeft. Maar de richtlijnen hiervoor waren al door de beroepsgroep gemaakt, dus alle praktijken zouden al zo moeten werken.

KENNIS EN KUNDE BLIJFT LEIDEND
Een groot voordeel van Zorg1 is dat wij een behandeltraject indelen op basis van een vastgestelde zorgzwaarte, maar zelf als therapeut vrij zijn in de invulling. De indeling naar zorgzwaarte wordt gebaseerd op de data uit de screeningstool die wordt gevoed met de data uit de vragenlijsten. De zorgzwaarte bepaalt de vergoeding voor het complete traject. Wij krijgen dus betaald per traject en zijn niet gebonden aan een vast aantal sessies of een bepaalde invulling van die sessies. Op deze manier wordt optimaal gebruik gemaakt van onze kennis en kunde.”

ENTHOUSIASTE TEAM
“Het team is erg enthousiast. Het zit in ons DNA om naar de toekomst te kijken wij geloven erin dat het beter is om zo te werken. Wij worden beloond voor wat wij leveren, ook als wij dingen doen op afstand of innovatieve technieken inzetten. Wij voelen gezamenlijk een groot verantwoordelijkheidsgevoel om zorg beschikbaar te houden.”

HAALBARE EN BETAALBARE ZORG IN DE TOEKOMST
“Ik zou de manier van werken met de Zorg1 producten van harte aanbevelen aan alle praktijken die hun verantwoording willen nemen en de zorg voor de toekomst betaalbaar willen houden. Denk mee en durf stappen te zetten om verandering te forceren! Alleen zo kunnen wij een andere bekostiging van de zorg voor elkaar krijgen en het voor iedereen haalbaar en betaalbaar houden. Ben je er niet van overtuigd dat een verandering nodig is, dan moet je er niet aan beginnen.”

Bij DePraktijk in Wouw vindt u alle specialisaties onder één dak. Daarnaast bent u bij ons aan het juiste adres om onder professionele begeleiding te trainen. DePraktijk is een moderne praktijk voor therapie en training, met deskundigen op het gebied van fysiotherapie, manuele therapie en diverse andere specialisaties. 

Aanmelden voor nieuwsbrief

Wilt u onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen? Vul dan uw naam en e-mailadres hieronder in.

Contact

De Praktijk Wouw
Roosendaalsestraat 28
4724 AC  Wouw

Telefoon: 0165-308150
Fax: 0165-308152
E-mail: info@depraktijkwouw.nl