Fyranet

Fyra staat voor Fysiotherapie bij Reumatische Aandoeningen. Net staat voor Netwerk: een samenwerkingsverband tussen gespecialiseerde zorgverleners van patiënten met reumatische klachten. Dit netwerk is georganiseerd in samenwerking met:

  • huisartsen
  • specialisten o.a. reumatologen, orthopaeden
  • fysiotherapeuten
  • oefentherapeuten
  • ergotherapeuten
  • reumaconsulenten/verpleegkundigen
  • reumapatiënten verenigingen
  • ziekenhuizen St. Fransiscus te Roosendaal en Lievensberg te Bergen op Zoom

 

Fyranet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het verlenen van zorg aan patiënten met reumatische klachten. Fyranet West Brabant is een regionale afdeling van dit grote netwerk en betreft het verzorgingsgebied van de ziekenhuizen Roosendaal en Bergen op Zoom. Het gebied strekt zich uit van de Zeeuwse eilanden tot en met Etten Leur.

 

Leven met reuma

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan tweehonderd verschillende aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat, die niet worden veroorzaakt door een blessure of ongeval. De meest voorkomende vormen zijn: Reumatische Artritis oftewel Chronisch Reuma, ziekte van Bechterew en fibromyalgie. Maar er is ook een zeer grote groep minder bekende vormen zoals de ziekte van Sjögren, artritis psoriatica, ziekte van Reiter, ziekte van Behcet, ziekte van Crohn, enz. Wat de meeste mensen niet weten, is dat ook artrosis onder de groep van reumatische aandoeningen valt.

 

Elke patiënt heeft recht op de beste zorg!

Uit onderzoek is gebleken dat patiënten met reumatische klachten niet altijd die zorg krijgen die hen toekomt. Dat is ook de reden dat zorgverleners zich gespecialiseerd hebben in deze specifieke problematiek. Door een netwerk te vormen van al die verschillende zorgverleners die in onderlinge samenwerking optimale zorg kunnen verlenen aan de patiënt, is het mogelijk geworden om die beste zorg te verlenen.

 

Ontwikkelingen in de reumazorg

Zowel nationaal als internationaal is er een enorme ontwikkeling in de zorgverlening aan reumatische patiënten. In de gehele wereld wordt er veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar oorzaken en behandelmethoden voor deze patiënten. De vooruitgang is zeer groot op het gebied van betere medicijnen, operatieve mogelijkheden, fysiotherapeutische behandelingen en maatschappelijke zorgverlening.

 

Op fysiotherapeutisch gebied is de ontwikkeling dermate groot dat het voor elke fysiotherapeut onmogelijk is deze ontwikkelingen te volgen. De groep van fysiotherapeuten die deelnemen aan Fyranet zijn allen door aanvullende studies gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen cq. begeleiden van patiënten met reumatische aandoeningen. Ook staan zij direct in contact met artsen, specialisten, reumaconsulenten, enz. Fyranet is een initiatief van de medische faculteiten van de universiteiten van Leiden, Enschede en Rotterdam. Het project wordt door universiteiten voordurend ondersteund en begeleid.

 

Deelnemers Fyranet West Brabant Afdeling reumatologie/fysiotherapie:

Ziekenhuis St. Franciscus te Roosendaal, telefoon 0165-588454

Ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom, telefoon 0164-278731

 

Praktijken voor fysiotherapie/manuele therapie:

O.a. DePraktijk, Therapie & Training, telefoon 0165-308150 (Johan Karstenl)

 

Reumapatiëntenverenigingen:

Bergen op Zoom, telefoon 0164-240682 Roosendaal, telefoon 0165-544947

 

Verpleeghuizen:

Verpleeghuis Wieckendael te Roosendaal, telefoon 0165-586600

Stichting Savelanden te Bergen op Zoom, telefoon 0164-288888

Circonflex te Zevenbergen, telefoon 0168-350500