Whole Body Vibration

Regelmatig trainen op de Galileo stimuleert spieren, pezen, banden en gewrichtskapsels. In medisch wetenschappelijke studies en klinische setting is aangetoond dat Galileo training leidt tot:

  • Stijging in spiervermogen
  • Verbetering in balans en coördinatie 
  • Kleiner risico op vallen
  • Spierontspanning/pijndemping 
  • Vermindering in rugklachten
  • Verbetering in beweeglijkheid
  • Vermindering in stressincontinentie
  • Verbetering in doorbloeding
  • Verbetering in functionaliteit bij Parkinson/Spasme en Parese
  • Stijging in botsterkte

Neem contact op met ons voor een gratis proefles 

 

Whole Body Vibration

Vibratietraining en therapie zijn bekende stimulatievormen binnen sport en revalidatie. In 1993 werd in Pforzheim, Duitsland, voor het eerst een machine ontwikkeld waarmee het hele lichaam middels vibratiestimulatie kan worden bereikt, de Galileo Whole-Body-Vibration machine. Vibratiestimulatie kent als variabelen onder meer frequentie, uitgedrukt in trillingen per seconde ofwel Hertz (Hz) en bewegingsuitslag ofwel amplitude. Vele studies tonen aan dat mechanische trillingen, mits juist gedoseerd, kunnen leiden tot snellere groei en herstel van alle weefsels. De Galileo werkt met frequenties varieerbaar van 5 tot 30 Hz en een amplitude van 0 tot 12 mm. De Galileo bestaat uit een plaat die kantelt om zijn as met instelbare frequentie. De persoon staat op de plaat met beide voeten aan een kant. Het lichaam heeft als doel de verticale en horizontale balansverstoringen te corrigeren, zodat het hoofd in dezelfde positie blijft. De houding op de plaat is zodanig, dat de spieren actief zijn en vibraties optimaal kunnen worden gedempt. Derhalve worden met name enkels, knieën en bekken gebogen. Kantelen Het kantelen speelt binnen "whole body vibration" een essentiële rol en bepaalt de grote verschillen met verticale "trilplaten".

 

De essentie van het kantelen binnen de vibratietraining

De kantelstimulatie is de meest natuurlijke stimuleringsprikkel binnen de vibratietraining en lokt zowel horizontale als verticale balansreflexen uit. Uit studies blijkt dat alléén Galileo Whole Body Vibration leidt tot een balansverbetering, verbetering in wendbaarheid en versterking van stabiliteitsspieren, zoals de adductoren, abductoren en bekkenspieren. Demping en veiligheid Het kantelen lokt natuurlijke reacties uit die vergelijkbaar zijn met het lopen. Hierbinnen spelen het bekken en de ruggengraat een belangrijke rol. Het bekken en de rug worden licht gekanteld en gemobiliseerd. Hierdoor wordt het lichaam natuurlijk gestimuleerd en vindt tevens veel demping plaats, hetgeen belangrijk is ter bescherming van het hoofd en de organen. De mate van demping is bij de Galileo tot 20 keer groter dan bij een verticale trilplaat. Hierdoor worden de trillingen bij de Galileo afdoende opgevangen, zodat de veiligheid is gegarandeerd. Het vervelende trillen van het hoofd en de hoofdpijn die hiervan het gevolg is komen bij de Galileo dan ook niet voor, mits men natuurlijk de juiste positie inneemt.

 

Dosering: Amplitude en/of Extra gewicht

Amplitude en het gebruiken van extra gewichten zijn twee essentiele variabelen om te doseren. Het kantelprincipe en de bijbehorende hoge demping bieden mogelijkheden tot grote variatie in deze variabelen. Bij de Galileo is een traploze en precies te doseren instelling tussen 1 en 12 mm mogelijk. Op de Galileo kan worden getraind met extra gewicht, bij voorbeeld middels een gewichtsvest of halters. Op deze wijze kan binnen de sport een optimale stimulatie plaatsvinden.